top of page

Bjørnar Haukstad

Prosjektleder

Bjørnar er utdannet sivilingeniør fra Trondheim, og innehar høy byggeteknisk kompetanse. Han har solid erfaring som avdelingsleder (Kruse Smith i Grenland), prosjekteringsleder (Bratsberg brygge, Porsgrunn) og prosjektleder (Jernbanebrygga 69 i Skien, Ælvespeilet kulturhus i Porsgrunn, Powerhouse Telemark i Porsgrunn, 110 sentral i Telemark, samt to nye sykehjem i Porsgrunn kommune med målsum 327 500 000,-).


Bjørnar kan det å lede et byggeprosjekt. Han er også Sindre sin bror og samarbeidspartner, og bor også i en bolig tegnet av Sindre.

+47 992 57 470

Bjørnar Haukstad
bottom of page